Vesti

Predlozi kandidata za Komisiju za sticanje naučnih zvanja

Zajednici instituta Srbije pristigli su sledeći predlozi kandidata za Komisiju za sticanje naučnih zvanja

 

PRIRODNOMATEMATIČKE NAUKE

 

1. dr Mile Bugarin, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

2. dr Stanislava Stošić Grujičić, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja «Siniša Stanković»

3. dr Mirjana Čomor, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke «Vinča»

4. dr Branka Vasiljević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

5. dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut SANU

 

MEDICINSKE NAUKE

 

6. dr Đurđica Jovović, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja

 

TEHNIČKOTEHNOLOŠKE NAUKE

 

7. dr Ana Kostov, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

8. dr Aleksa Zejak, naučni savetnik, Institut RT-RK doo za sisteme zasnovane na

   računarima

9. prof.dr Đuro Kutlača, naučni savetnik, Institut «Mihajlo Pupiin»

10. dr Nenad Šušić, naučni savetnik, Institut IMS a.d

11. dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

 

BIOTEHNIČKE NAUKE

 

12. dr Zorica Nikolić, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

13. dr Sava Lazić, naučni savetnik, Institut za veterinarstvo, Novi Sad

14. dr Slavica Stanković, naučni savetnik, Institut za kukuruz «Zemun polje»

15. prof.dr Saša Orlović, naučni savetnik, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad

16. dr Dobrila Jakić-Dimić, naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije

 

DRUŠTVENE NAUKE

 

17. dr Jovan Ćirić, naučni savetnik, Institut za uporedno pravo

18. dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

19. dr Nada Polovina, naučni savetnik, Institut za pedagoška istražvanja

20. prof.dr Dragoljub Todić, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu

21. dr. Mirjana Rašević, naučni savetnik, Institut društvenih nauka

22. dr Dragan Lakićević, naučni savetnik, Institut za evropske studije

23. prof.dr Drago Cvijanović, naučni savetnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede

 

HUMANISTIČKE NAUKE

 

24. dr Radmila Radić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Etnografski institut SANU, Institut za književnost i umetnost

25. dr Miomir Korać, naučni savetnik, Arheološki institut

Cancel