Kontakt

Zajednica instituta Srbije

Zmaj Jovina 12, Beograd, Srbija
Tel: 011/2635694
e-mail: zis@zis.ac.rs 
 
 
Dr Duško Blagojević
Predsednik
e-mail: dblagoje@ibiss.bg.ac.rs
 
Dr Tamaš Petrović
Potpredsednik
e-mail: tomy@niv.ns.ac.rs
 
Dr Neven Isailović
Potpredsednik
e-mail: neven.isailovic@iib.ac.rs
 
Dr Marijana Petković
Potpredsednik
e-mail: marijanapetkovic@vin.bg.ac.rs
 
Milena Tasić
Sekretar
Tel: 064/6410199
e-mail: milena.tasic@zis.ac.rs
 
Poslovni podaci:
PIB: 100035483
Matični broj: 07064748
Žiro račun: 160-454945-31, Banca Intesa a.d. Beograd
 
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Milena Tasić, Beograd, Zmaj Jovina 12, milena.tasic@zis.ac.rs, 064/6410199