Događaji

"7th International Training Workshop on Waste to Energy", October 25th to November 8th, 2023, Hangzhou, China (online; Call; Programme)

Prof. dr Časlav Brukner, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, naučni direktor Instituta za kvantnu optiku i kvantnu informaciju Austrijske akademije nauka, održaće predavanje "Kvantna spletnost: od radoznalosti za fundamentalna pitanja do kvantne tehnologije - priča o nobelovoj nagradi za fiziku za 2022. godinu" 27. decembra 2022. godine u Svečanoj sali SANU, sa početkom u 15 časova (pozivnica)

Dr Natalija Naročnicka, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, održaće predavanje "Rusija i Srbija u međunarodnim odnosima u eri promena: linije napetosti u evropskoj geopolitici XIX-XXI veka" 1. novembra 2022. godine u Svečanoj sali SANU, na drugom spratu Palate SANU, sa početkom u 12 časova (pozivnica)

Prof. dr Milan Stojanović, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, održaće predavanje "Aptamerski receptori, kako, zašto i ponešto o slobodnoj energiji vezivanja" 12. oktobra 2022. godine u Svečanoj sali SANU, sa početkom u 12 časova (pozivnica).

Prof dr. Hoze Martinez Zapater, direktor Instituta za vino i vinovu lozu u Logronju, La Rioha, Španija, održaće predavanje "Genetički diverzitet vinove loze: aktuelna istraživanja u Srbiji" 27. septembra 2022. godine, sa početkom u 10h, u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti (pozivnica, rezime)

Skup "Nauka: stanje i perspektive" održaće se 23. i 24. septembra 2022. godine u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, u okviru ciklusa "Strateški pravci razvoja Srbije u XXI veku" (pozivnica sa programom)

Srpsko keramičko društvo već deseti put za redom organizuje međunarodnu konferenciju "Advanced Ceramics and Application", 26-27. septembra 2022. godine (poziv, program).

Inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti prof. dr Zoja Popović, profesor na Univerzitetu u Koloradu, SAD, održaće predavanje "Elektronska kola za radio-frekventne sisteme" u svečanoj sali SANU, 15. septembra 2022. godine, sa početkom u 12 časova (pozivnica).