Arhiva vesti

Sastanak Predsedništva ZIS-a sa delegacijom Svetske banke

U četvrtak 22. januara održan je sastanak predstavnika ZIS sa delegacijom Svetske banke. Na sastanku je predstavljen ZIS kao celina kao i položaj, mogućnosti i specifičnosti instituta članica. Na zahtev delegacije Svetske banke, izloženi su i predlozi na koje načine Svetska banka može da doprinese razvoju nauke u Srbiji. Dogovoreno je da se saradnja nastavi i, kao prvi korak u tom pravcu, ZIS je dobio poziv da učestvuje na tribini koju ce organizovati Svetska banka sa temama vezanim za način organizovanja i finansiranja instituta u Srbiji i zemljama u okruženju.

Cancel