Vesti

Kandidati za Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

Zajednici instituta Srbije pristigli su sledeći predlozi kandidata za

Odbor za akreditaciju načnoistraživačkih organizacija

 

PRIRODNOMATEMATIČKE NAUKE

 

1. dr Milan Kojić, naučni savetnik, Institut za genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

2. dr Dragutin Šević, naučni savetnik, Institut za fiziku

3. dr Olgica Nedić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije INEP

4. dr Mirjana Mihajlović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja «Siniša Stanković»

5. dr Vojislav Spasojević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča

 

MEDICINSKE NAUKE

 

6. dr Dijana Bugarski, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Beograd

7. dr Mirjana Branković Magić,naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

8. dr Aleksandra Stanković, naučni savetnik, Institut za nuklerne nauke Vinča

 

TEHNIČKOTEHNOLOŠKE  NAUKE

 

9.  dr Olga Cvetković, naučni savetnik, IHTM

10.dr Miodrag Zdujić, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU

11.dr Miodrag Vujošević, naučni savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

12. dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

13.dr Ana Kostov, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

14.dr Mile Bugarin, naučni savetnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor

15. prif.dr Đuro Kutlača, naučni savetnik, Istitut Mihajlo Pupin

16. dr Srđan Belošević, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča

17. dr Predrag Petrović, naučni savetnik, Institut Kirilo Savić

 

BIOTEHNIČKE NAUKE

 

18. dr Marija Bodroža  Solarov,  naučni savetnik, Institut za prehrambene tehnologije

    Novi Sad

19. dr Voislav Mihajlović, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

20. dr Radmila Pivić, naučni savetnik, Institut za zemljište, Beograd

21. dr Snežana Mladenović Drinić, naučni savetnik, Institut za kukuruz Zemun polje

22.dr Zorica Tomić, naučni savetnik, Institut za stočarstvo Zemun

23.dr Snežana Ivanović, naučni savetnik, Naučni institut za veterinarstvo Srbije

 

DRUŠTVENE NAUKE

 

24. dr Duško Dimitrijević, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu

25. dr Slobodan Zečević, naučni savetnik, Institut za evropske studije

26. dr Petar Bojanić, naučni savetnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

27. dr Snežana Grk, naučni savetnik, Institut društvenih nauka

28. dr Nada  Polovina, naučni savetnik, Institut za pedagoška istraživanja

 

HUMANISTIČKE NAUKE

 

29. dr Vujadin Ivanišević, naučni savetnik, Arheološki institut, Beograd

30. prof.dr Sofija Miloradović, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU, Institut za     književnost i umetnost, Etnografski institut SANU, Institut ekonomskih nauka

31. dr Momčilo Mitrović, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju

Cancel