Arhiva vesti

Članovi Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj

U Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj ispred ZIS-a su ušli:

  1. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin
  2. akademik prof. dr Zoran Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku
  3. dr Vesna Matović, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost.
Cancel