Skupština ZIS povodom razmatranja teksta Nacrta strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije

Održana Skupština ZIS i sastanak predsedništva na kome su bili i Božidar Đelić, ministar za nauku i tehnološki razvoj, dr Snežana Pajović, državni sekretar, i dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra u ministarstvu nauke. Na sastanku je razmatran Nacrt strategije naučnog razvoja i ministru su izneta mišljenja i sugestije delegata Skupštine i članova predsedništva.