Arhiva vesti

Obaveštenje za institute koji su dobili dopis o primeni èlana 15 Zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

Senat Univerziteta obaveštava da je postignut dogovor da se odlaže primena člana 15 Zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009.godinu za naučne institute i fakultete dok traju pregovori sa Vladom Republike Srbije. Pismo Rektora BU 

Cancel