Arhiva vesti

Sastanak Predsedništva ZIS-a

Dana 23.12.2008. godine održan je sastanak Predsedništva ZIS na kome su bili prisutni i direktori instituta, Prof. dr Branko Kovačević, Rektor Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Srđan Stanković, Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Prof. dr Antonije Đorđević, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Cancel