Arhiva vesti

Radni sastanak Predsednika, Potpredsednika i Generalnog sekretara ZIS

Dana 12. novembra 2008 godine održan je radni sastanak Predsednika, Potpredsednika i Generalnog sekretara ZIS. Na sastanku je razmotrena inicijativa za formiranje radnog tela koje bi se bavilo promenom Kolektivnog ugovora od značaja za institute, kao i radnog tela koje bi se uključilo u proces izmena zakona o visokom školstvu. Takođe, razmotreni su i predlozi o strategiji i načinu rada ZIS u narednom periodu uključujući i teme kojima će se ZIS baviti, a među kojima su raspodela sredstava iz NIP, rad Nacionalnog saveta, primena Zakona i konkursne regulative i odnos sa univerzitetima, Akademijom i medijima.

Cancel