Pripreme za izmenu i dopunu postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za naučnoistraživačku delatnost

Prema saznanjima ZIS, u toku su pripreme za izmenu i dopunu postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za naučnoistraživačku delatnost. ZIS planira formiranje radnog tela koje će uzeti aktivno učešće u tom poslu, pa vas pozivamo da nam dostavite sve svoje sugestije i predloge u vezi ovog dokumenta. Tekst važećeg kolektivnog ugovora možete naći na sajtu ZIS.