Arhiva vesti

Održan sastanak Predsedništva ZIS-a

Održan je sastanak Predsedništva ZIS na kome je Pomoćnik ministra dr Radosav Cerović upoznat sa primedbama i sugestijama ZIS-a u vezi sa konkursom za projekte iz oblasti tehnološkog razvoja.

Cancel