Sastanak Predsedništva ZIS-a

U četvrtak, 02.10.2008. godine, u 14:00, u prostorijama ZIS-a, održaće se sastanak Predsedništva ZIS-a.