Primedbe na predlog Pravilnika o postupku i nacinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naucnoistrazivackih rezultata istrazivaca

ZIS je dostavio komisiji Ministarstva, koja radi na izradi novog pravilnika o zvanjima, tekst primedbi na ovaj predlog Pravilnika o postupku i nacinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naucnoistrazivackih rezultata istrazivaca. Tekst sa primedbama možete naci ovde.